Home / Tag Archives: tuong tac ban be tren facebook

Tag Archives: tuong tac ban be tren facebook

Aloxo Facebook Ads P3: Tương tác với friend và group

Phần mềm quảng cáo Facebook – Aloxo Facebook Ads từ phiên bản 2.0 trở lên có thêm 1 tính năng mới đó là tính năng chăm sóc tài khoản hay nói cách khác là tính năng tương tác với các friend trong friend list và tương tác group. Có thể …

Read More »