Home / Tag Archives: mass facebook ads

Tag Archives: mass facebook ads

Cách đăng bài lên Group Facebook không bị khóa tài khoản

Để tham gia và các nhóm trên facebook hay đăng bài quảng cáo hàng loạt vào các nhóm đã tham gia thì  phần mềm quảng cáo Mass Facebook Ads hay phần mềm Auto Up Group Facebook đều có thể đáp ứng được. Tuy nhiên việc tham gia nhóm hoặc đăng …

Read More »

Phần mềm tự động kết bạn, quảng cáo facebook

Phần mềm quảng cáo Aloxo Facebook , phần mềm quảng cáo, kết bạn (add friends) facebook, tạo nhóm (group), nhắn tin (gửi message), mời fanpage trên Facebook hoàn toàn mới với cách tiếp cận khác biệt, không bị giới hạn bởi các điều kiện của Facebook.

Read More »