Home / Tag Archives: cap lai serial phan mem

Tag Archives: cap lai serial phan mem

Quy trình cấp serial phần mềm sang máy mới

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi dùng các phần mềm do Aloxovn Team cung cấp, ALOXOVN TEAM đưa ra chính sách cấp lại serial bản quyền phần mềm cho khách hàng miễn phí 6 lần/ năm đầu tiên khi khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sang …

Read More »